Over Cultuurbouw

Mijn naam is Loek Sijbers. Cultuurbouw is het bedrijf waarin ik mijn activiteiten heb ondergebracht. Cultuurbouw, omdat cultuur mijn hart heeft en omdat ik houd van bouwen aan een sterke culturele infrastructuur. Om te kunnen bouwen moet je soms verbouwen of zelfs eerst wat afbreken. Dat is prima: panta rhei, alles verandert.

De wereld verandert snel. Het maken of beleven van kunst en cultuur biedt een moment van reflectie. Mensen geven met verbeeldingskracht vorm aan hun identiteit; in kunst, cultuur en design. Mijn bijdrage is erop gericht dat zo veel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan en genieten van kunst en cultuur. Daar zet ik me graag voor in.

Vanuit mijn ervaring als theatermaker, als beleidsadviseur voor diverse overheden en als directeur van verschillende cultuurbedrijven, verbind ik succesvol drie domeinen met elkaar: kunst, overheidsbeleid en bedrijfseconomie.

Ik werk in opdracht van overheden en culturele organisaties in:

  • Interim-management
  • Visievorming- en beleidsontwikkeling
  • Fusie- en reorganisatie
  • Procesbegeleiding
  • Organisatie van projecten en festivals
  • Planning, coördinatie en procesbewaking
  • Subsidieaanvragen
  • Fondsenwerving

Ik doe mijn werk met veel plezier, samen met anderen. Met vakmanschap, op basis van ruime ervaring en kennis van zaken. Inspirerend, doelmatig, besluitvaardig en effectief.

Op juridisch, financieel en fiscaal vlak en op het gebied van human resource management werk ik graag samen met vaste partners die ik ken en vertrouw omdat we samen complexe trajecten succesvol hebben afgerond.

Kennis, ervaring en vertrouwen is belangrijk wanneer er veel op het spel staat.

 

loek4a