CV

In 1981 ben ik afgestudeerd als theaterdocent (agogisch toneelkunstenaar) aan de Toneelacademie Maastricht.

Direct daarna mocht ik aan het werk als acteur, theaterdocent en regisseur bij het gezelschap van Eva Bal, Speeltheater Gent (B). We maakte theatervoorstellingen, zoals De Mallemannenmannetjes die in 1983 door de schouwburgen verkozen werd als beste kindervoorstelling van dat seizoen. Als assistent-regisseur werkte ik samen met Eva Bal, gaf theaterlessen en speelde 180 voorstellingen waaronder een aantal op Europese theaterfestivals. In de periode 83-87 mocht ik diverse gastdocentschappen verzorgen. Onder andere aan de Toneelacademie Maastricht en Universiteit Leuven (B)

Vervolgens werkte ik eind jaren 1980 en begin 1990 als Provinciaal Toneeladviseur in Limburg. Eerst voor de Limburgse Federatie Amateurtoneel (Stichting LFA), later – na fusie – voor de Stichting Kunst & Cultuur Limburg. In die tijd deed ik de organisatie en uitvoering van regiecursussen, acteurstrainingen, festivals, theaterbouw en regie van talloze voorstellingen. De laatste voorstelling die ik in die functie gemaakt heb was de eerste theatershow van de band Rowwen Héze in 1998.

In dezelfde tijd werkte ik als lid van werkgroep Theater en Dans voor de toenmalige Raad voor de Kunst (later als lid van de Raad voor Cultuur). Voor het Ministerie van WVC en de Inspectie werkte ik als lid van de Raamleerplan-commissie en was als examinator verbonden aan de Landelijke Regieopleiding. Eind jaren 80 werkte ik daarbij als auteur en redacteur voor uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem en schreef, samen met anderen, het Nederlands Handboek Amateurtheater.

Ondertussen was de Stichting Kunst en Cultuur Limburg, waar ik voorzitter was van de Medezeggenschapsraad, gefuseerd met 10 andere ondersteuningsorganisaties tot de Stichting Symbiose waar ik lid werd van de Ondernemingsraad. Nog wat later werd ik hoofd van de afdeling Kunst & Cultuur van de Stichting Symbiose en was lid van de commissie Theater en Dans van de Raad voor Cultuur en gecommitteerde voor de landelijke Inspectie AK/KV.

Die fusie tot de stichting Symbiose (waar nagenoeg alle organisaties zich tegen verzet hebben) was een initiatief van Provinciale Staten van Limburg maar bleek een slecht idee. Na een jarenlange worsteling met vele externe adviseurs werden in het begin van de jaren 2000 de afzonderlijke organisaties verzelfstandigd, de Stichting Symbiose ontmanteld en opgeheven. Ik heb ik daar veel geleerd: er bestaat geen betere leerschool dan de (fusie)praktijk.

Het einde van die stichting heb ik niet meer meegemaakt. Ik werd in 1999 door gedeputeerde Martin Eurlings gevraagd als Projectleider voor Actieplan Cultuurbereik Provincie Limburg 2000-2004. En zo werd ik met een diploma Toneelschool opeens cultuurambtenaar. Tot mijn eigen verbazing maar met groot genoegen.

Vervolgens werd ik in mei 2002 Projectleider Actieplan Cultuurbereik voor de Provincie Noord Brabant en werkte als senior beleidsadviseur Provincie Noord-Brabant en strategisch adviseur in de Heroriëntatie Steunfuncties. Ik bereidde het vervolg Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 voor en was lid van de landelijke Regiegroep ACB van het Ministerie van OCW.

In januari 2006 ging ik aan de slag als directeur van EDU-ART Gelderland. Nederlands grootste bedrijf in Cultuureducatie dat na een forse reorganisatie weer opgebouwd moest worden. In die periode werd ik als mede initiatiefnemer voorzitter van het landelijke directeurenoverleg van de provinciale ondersteuningsorganisaties voor Kunst & Cultuur, de Raad van Twaalf. In die hoedanigheid werkte we via Raad voor Cultuur, Ministerie van OCW en interprovinciaal overleg IPO, mee aan het gevoerde cultuurbeleid in de samenwerking van rijk, provincies en gemeenten.

In 2009 richtte ik, onder de vlag van de Stichting EDU-ART, de Cultuurbedrijf BV op die zich richtte op commercieel ondernemerschap in de culturele sector.  Vanuit die BV werden vele culturele projecten winstgevend gerealiseerd. We realiseerden bijvoorbeeld een geheel nieuwe cultureel Festival MENU 2010 in opdracht van 6 gemeenten in Noord Limburg. In 2012 deden we vervolgens het volledige cultuurprogramma van de Worldexpo Floriade 2012 in Venlo waar ik als artistiek directeur in opdracht van de  Regio Venlo Floriade 2012 BV, mocht leidinggeven aan een fantastisch team waarmee we gedurende 180 aaneengesloten dagen 3.114 optredens van 552 ensembles uit 48 landen hebben gerealiseerd.

Vanaf eind 2012 werk ik vanuit mijn eigen bedrijf, Cultuurbouw BV.

Bestuurlijk draag ik als voorzitter van de Raad van Toezicht graag mijn steentje bij aan één van Nederlands meest interessante jeugdtheatergezelschappen, Theater Artemis in Den Bosch.